QUI SOM

La nostra experiència i passió: la millor carta de referència

LA NOSTRA HISTÒRIA

Data-Comp neix l'any 1985 com a firma multidisciplinar amb la vocació i compromís d'oferir un servei de qualitat, tant en l'àmbit econòmic como en el jurídic, i amb l'objectiu de trobar solucions a les diferents inquietuds de la vida empresarial i professional, per així facilitar, incrementar i rendibilitzar l'activitat econòmica dels nostres clients.

Els nostres serveis estan avalats per més de 20 anys d'experiència professional en l'assessorament completo en cada un dels àmbits que incideixen en l'empresa, és a dir, en l'esfera Fiscal, Comptable, Mercantil, Laboral i Jurídic - Legal.

El principal objectiu és donar un servei de qualitat, producte de la nostra experiència, eficàcia i rigor tècnic, i del tracte proper i personalitzat que tenim amb els nostres clients, ja que ens agrada créixer amb la seva empresa, sent aquest ampli coneixement dels seus negocis el que ens permet aconseguir més valor afegit a la nostra activitat d'assessorament.

El rigor i confiança en la prestació dels nostres serveis, la confidencialitat, així com la nostra vocació i compromís, són pressupostos bàsics de la nostra política de qualitat basada en el compliment de la norma ISO 9001:2000; SAS70


SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT

Així mateix, Data-Comp, inscrita en l'Agència de Protecció de Dades de caràcter personal, garantitza, en tot moment, el correcte tractament de les dades personals emparats per la Llei i el secret professional.

Data-Comp ha apostat i seguirà apostant per la incorporació de tecnologia avançada en el desenvolupament de la seva activitat, per facilitar als seus professionals l'accés a eines i recursos informàtics i multimèdia per així poder agilitzar i incrementar l'eficiència de les seves actuacions, tot oferint als seus clients un servei d'Outsourcing de comptabilitat i laboral, mitjançant l'assessorament extern als nostres clients en la comptabilització de les seves operacions així com revisions de les mateixes, juntament amb la gestió dels seus processos administratius laborals.

El personal de la nostra empresa és jove, dinàmic i altament implicat en cadascuna de les àrees de negoci, amb una formació interna continuada, el que ens permet formar unitats de treball multidisciplinars totalment coordinades per a aquells projectes en què resulta imprescindible la pluralitat de coneixements. Tot i així, cada client té assignat un responsable, fet que permet un tracte proper i personalitzat amb el mateix.

Els professionals de Data-Comp assumeixen el seu treball amb el compromís de realitzar-lo amb plena dedicació i resoldre'l amb la màxima diligència possible, dins el marc legal i tenint com a únic límit el que marquin les exigències d'una qualitat excel·lent.

SOM AQUÍ PER AJUDAR-LO

Tant si li interessa algun dels nostres serveis com si necessita més informació o un servei a mida, contacti amb nosaltres.