PERQUÈ RES POT FALLAR

Un assessorament jurídic especialitzat, adaptat a la realitat del negoci i del client, per a la resolució dels assumptes i conflictes legals, tot aplicant de forma actualitzada i personalitzada les lleis, normatives i reglaments en funció dels interessos del client.

PRINCIPALS SERVEIS LEGALS

Reclamacions judicials amb assistència processal

Estudi de la viabilitat de reclamacions judicials amb assistència processal, si escau, en els temes d'àmbit administratiu, mercantil, civil i laboral, derivats de la intervenció de l'empresa i/o autònoms.

Tant com en la posició de demandants com a demandats, tot assistint els clients en totes les fases del procés, ja sigui en la mediació o en la compareixença davant els jutjats i tribunals.

Processos concursals

Estratègia preconcursal, assessorament i assistència jurídica en la preparació i presentació de procediments concursals, representació de creditors, propostes anticipades de conveni, assessorament a administradors o directius societaris, etc.

Gestió judicial i extrajudicial d'impagaments, i prevenció de morositat

Mediació i negociació en conflictes extrajudicials, negociació i redacció d'acords transaccionals extrajudicials.

Processal societaris

Reclamacions de quantitat contra societats i administradors responsables, execució processal de pactes per socials, impugnació d'acords socials, resolució de conflictes societaris.

Processal contractual

Assessorament en reclamacions derivades de relacions contractuals; assistència en procediments judicials; interpretació i execució de contractes, i conflictes contractuals.

Arbitratge i mediació

Assessorament i representació en mediació, conciliació, i en processos arbitrals.

SOM AQUÍ PER AJUDAR-LO

Tant si li interessa algun dels nostres serveis com si necessita més informació o un servei a mida, contacti amb nosaltres.